Archiwalna Polityka prywatności

Wersja z dnia 26 września 2018r.

 Informacje podstawowe

 1. Edyta Grabowska Consulting zwana dalej EGC z siedzibą w Warszawie, Al. KEN 21/129, NIP 5421444820 email: biuro@edytagrabowska.pl ; nr tel.:0048501442995 pełni rolę administratora danych osobowych (ADO) oraz podmiotu przetwarzającego dane osobowe (PPDO) w stosunku do swoich Klientów oraz Użytkowników oferowanych przez EGC produktów i usług zwanych łącznie Klientami.
 2. EGC pełni rolę ADO w oparciu o artykuł 6 ust 1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie) – tj. w oparciu o zgodę wyrażoną przez właściciela danych.
 3. EGC pełni rolę PPDO w oparciu o umowę z ADO przetwarzającym dane na podstawie Rozporządzenia.
 4. EGC nie przetwarza świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia, chyba że prawny opiekun takiej osoby wyraził na to zgodę.
 5. Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie odwiedzaj serwisów EGC, nie korzystaj z usług EGC, nie nabywaj produktów i usług EGC oraz nie prenumeruj publikacji EGC.

 

Cele i sposób przetwarzania danych osobowych

 1. EGC przetwarza dane osobowe swoich Klientów jako ADO w celu dostarczania produktów i świadczenia usług wspomagających prowadzenie biznesu i marketingu w Internecie, fakturowania i uzasadnionej charakterem produktu lub usługi komunikacji z Klientami.
 2. EGC za pośrednictwem udostępnianych usług wspierających biznes w Internecie przetwarza dane osobowe Klientów innych podmiotów jako PPDO.
 3. EGC za dodatkową zgodą Klientów przetwarza ich dane osobowe jako ADO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telefonii komórkowej, profilowania i podejmowania automatycznych decyzji (automatyzacji marketingu), oferowania i sprzedaży usług i produktów (Zgoda Marketingowa).
 4. EGC za dodatkową zgodą Klientów przetwarza ich dane osobowe jako ADO w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (Zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną) lub za pomocą połączeń telefonicznych (Zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne).
 5. EGC przetwarza dane osobowe bezterminowo, do momentu żądania zaprzestania przetwarzania lub usunięcia danych, chyba że dalsze przetwarzanie jest obowiązkiem prawnym EGC.
 6. Osoba, której dane są przetwarzane, może:
  1. żądać od EGC dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
  2. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także zażądać przeniesienia danych;
  3. wycofać Zgodę Marketingową lub jakiekolwiek przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  4. wnieść skargę na przetwarzanie danych do organu nadzorczego;
 7. Czynności opisane w art 2 ust 5 właściciel danych może wykonać po uprzednim zweryfikowaniu swojej tożsamości za pomocą systemów automatycznych lub poprzez kontakt z EGC lub organem nadzorczym w przypadku pkt d.
 8. EGC dokłada starań, aby osoba, które dane są przetwarzane mogła realizować swoje prawa w sposób możliwie prosty i automatyczny. EGC nie utrudnia wykonywania tych praw, chyba że utrudnienie jest w istotnym interesie właściciela danych – np. usunięcie konta w usłudze, która może mieć istotne znaczenie dla właściciela tego konta.
 9. W przypadku żądania usunięcia danych, EGC może część danych niezbędnych do analiz statystycznych lub celów dowodowych pozostawić po uprzednim ich zanonimizowaniu. Usunięcie lub anonimizacja danych z aktywnych baz danych jest realizowanie bez zbędnej zwłoki w terminach opisanych w Rozporządzeniu.
 10. W bardzo rzadkich wypadkach – np. w wyniku poważnej awarii lub naruszenia integralności baz danych, przywrócenie danych z archiwum może spowodować przywrócenie przetwarzania danych, co do których ich właściciel wycofał zgodę lub zażądał usunięcia lub w innej formie niż wynika z żądania sprostowania. W przypadku takiego zdarzenia EGC dołoży starań, aby powiadomić właścicieli danych osobowych o takiej sytuacji wraz z prośbą o ponowienie ew. żądań.

 

Kategorie Danych Osobowych

 1. W czasie korzystania z serwisów i usług należących lub używanych przez EGC możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
 2. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. Adres e-mail jest niezbędny do komunikacji z Klientem oraz weryfikacją jego tożsamości w przypadku prośby o zmianę/usunięcie danych. Imię ułatwia komunikację i nie musi być prawdziwe.
 3. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie danych osobowych w zakresie dostosowanym do typu produktu lub usługi – np. adres pocztowy, numer telefonu tam gdzie jest to uzasadnione charakterem produktu lub usługi.
 4. EGC zawsze stara się, aby wymagać minimum danych niezbędnych do realizacji konkretnej usługi.
 5. Każdorazowo podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do realizacji usługi.

 

Odbiorcy danych osobowych

 1. EGC nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Klientów w innych celach niż wsparcie własnych procesów przetwarzania, chyba że Klient wyrazi na to odrębną zgodę – na przykład zostając Klientem Klienta jednej z usług oferowanych przez EGC.
 2. EGC udostępnia dane osobowe Klientów wobec których jest ADO lub PPDO, innym PPDO w celu realizacji usług i dostarczeniu zamówionych produktów. Przekazywanie jest realizowane na podstawie odrębnych umów. Lista PPDO:
 3. PPDO działające na zlecenie EGC znajdują się w Polsce, w innych krajach Unii Europejskiej (UE) oraz w innych krajach lub są to organizacje międzynarodowe. W przypadku krajów spoza UE, ustawodawstwo tych krajów spełnia wymogi Rozporządzenia lub wdrożono odpowiednie środki bezpieczeństwa gwarantujące spełnienie wymogów Rozporządzenia.
 4. PPDO działające na zlecenie EGC nie mają prawa przetwarzać powierzonych im danych w innych celach niż wsparcie usług EGC, chyba że Klient samodzielnie wyrazi taką zgodę wobec konkretnego PPDO – np. będąc równocześnie użytkownikiem usługi takiego podmiotu.

 

Zewnętrzni ADO obsługiwani przez serwisy EGC

 1. W przypadku płatności za pomocą karty kredytowej obsługę klienta przejmuje certyfikowany operator płatności. Jeśli nie jest to zaznaczone inaczej, tylko operator płatności zna i jest odpowiedzialny za dane podane w jego formularzach. Formularze operatora płatności znajdują się na jego serwerze i są zabezpieczone odpowiednimi technologiami.
 2. Na stronach EGC może pojawić się formularz lub inna funkcjonalność służący do przekazania danych osobowych na rzecz ADO innego niż EGC – na przykład użytkownika usługi świadczonej przez EGC na rzecz tego użytkownika.
 3. Klient przekazujący swoje dane do zewnętrznego ADO za pomocą serwisu lub usługi EGC, przekazuje swoje dane świadomie i dobrowolnie do tego ADO, a EGC nie odpowiada za sposób przetwarzania danych przez tego ADO. Tam, gdzie EGC ma na to wypływ, EGC dba za możliwie bezpieczne i sprawne przekazanie danych.
 4. EGC dokłada starań, aby ADO korzystających z serwisów i usług EGC przestrzegali Rozporządzenia i innych stosowanych praw.

 

Niezapowiedziane Wiadomości

 1. EGC zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych Klientom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości EGC rozumie wiadomości elektroniczne (emaile oraz wiadomości wysyłane przez inne formy komunikacji elektronicznej), wiadomości sms, zautomatyzowaną lub nie komunikację telefoniczną, wiadomości wysyłane na adres fizyczny oraz inne. Niezapowiedziane wiadomości mają charakter:
  1. niehandlowy odnoszący się bezpośrednio do serwisów, czasopism, usług i produktów EGC (np.
   zmiany, informacje o awariach i inne informacje wymagane przez prawo),
  2. wiadomości okazyjne (np. życzenia, komentarze osobiste itp.)
  3. informacje marketingowe i informacje handlowe, dotyczące produktów EGC, lub takie, których
   rozsyłka została opłacona lub wynika ze współpracy z innymi podmiotami.
 3. EGC inicjuje wysyłkę niezapowiedzianych wiadomości marketingowych lub handlowych tylko do tych Klientów, którzy wyrazili EGC na to zgodę.

 

Jawne Dane Osobowe

 1. Dane osobowe podane na serwisach należących do EGC przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów, odpowiedzi na FB itp. mogą być dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. EGC nie ma możliwości zabezpieczenia Klientów przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji.
 2. Do jawnych danych osobowych zalicza się podane przez Klienta imię i nazwisko, adres strony www, miasto zamieszkania, nazwy użytkowników w sieciach społecznościowych i komunikatorach internetowych.
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Klienta w formularzach w polach do tego nie przeznaczonych – np. treść komentarza, wpisu na FB, opis profilu, podpis na forum – zostaną upublicznione na ryzyko Klienta, a EGC nie bierze za to odpowiedzialności.
 4. EGC może upubliczniać też inne dane, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę lub jest to wymagane przez prawo – np. adres lub numer telefonu Klienta będącego również ADO korzystającym z usługi EGC.

 

Cookies (Ciasteczka)

 1. Niektóre obszary serwisów należących do EGC mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 2. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
 3. Klient może wyłączyć działanie cookies w ustawieniach przeglądarki lub może korzystać z tzw. trybu incognito w przeglądarce. Wyłączenie lub ograniczenia działania cookie może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części serwisu.
 4. Pliki cookie EGC wykorzystuje w celach statystycznych, profilowania marketingowego, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Klienta oraz w innych celach marketingowych.
 5. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Klienta danego komputera oraz naszych serwisów.